Thái Bình ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa mới

UBND tỉnh Thái Bình ban hành quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Giáo viên nghiên cứu, lựa chọn sách giáo khoa mới. Ảnh minh họa.

Các tiêu chí được UBND tỉnh đưa ra gồm:Phù hợp với đặc điểm kinh tế – xã hội của địa phương; phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông.

Cụ thể, với tiêu chí “phù hợp với đặc điểm kinh tế – xã hội của địa phương”, UBND tỉnh yêu cầu: Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý, tình hình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Thái Bình.

Đồng thời, sách giáo khoa tạo điều kiện để giáo viên bổ sung những nội dung thích hợp gắn với thực tế của địa phương; giá thành phù hợp với điều kiện kinh tế của địa phương, thuận lợi để cha mẹ học sinh hỗ trợ hiệu quả việc học tập của học sinh.

Tiêu chí “phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông” được quy định cụ thể như sau:

Thứ nhất: Phù hợp với cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; năng lực của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.

Theo đó, cấu trúc sách giáo khoa có tính mở, tạo điều kiện thuận lợi để nhà trường, giáo viên chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong việc xây dựng và thực hiện chương trình.

Nội dung sách giáo khoa có thể triển khai hiệu quả với điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu và các điều kiện dạy học khác của cơ sở giáo dục phổ thông.

Nội dung sách giáo khoa đảm bảo triển khai khả thi, phù hợp với năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Thứ hai: Phù hợp với mục tiêu phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh, cụ thể:

Sách giáo khoa được trình bày hấp dẫn, cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình, đảm bảo tính thẩm mỹ, ngôn ngữ trong sáng, chuẩn mực, phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh và đặc trưng môn học.

Cấu trúc sách giáo khoa tạo điều kiện thuận lợi để học sinh học tập tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn kỹ năng hợp tác, phát huy tiềm năng và khả năng tư duy độc lập.

Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính khoa học, hiện đại, vừa sức, phù hợp với năng lực nhận thức của các nhóm đối tượng học sinh.

Nội dung sách giáo khoa chú trọng đến việc rèn luyện cho học sinh khả năng tự học, tự chiếm lĩnh kiến thức để giải quyết các vấn đề, tình huống trong thực tiễn.

Các hoạt động giáo dục gắn liền với đời sống thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tăng cường rèn luyện các phẩm chất và năng lực.

Thứ ba: Tạo điều kiện cho giáo viên đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra đánh giá, cụ thể:

Các bài học, chủ đề trong sách giáo khoa được thiết kế, trình bày tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên chủ động, linh hoạt trong việc lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức và kỹ thuật dạy học.

Sách giáo khoa có các nội dung, chủ đề kiến thức liên môn, giáo dục tích hợp, tạo điều kiện để giáo viên thực hiện hiệu quả các hoạt động dạy học gắn kết với thực tiễn cuộc sống.

Nội dung sách giáo khoa thể hiện rõ, đủ các mức độ về yêu cầu cần đạt; tạo điều kiện để giáo viên xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá phù hợp với kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Thứ tư: Các yếu tố đi kèm với sách giáo khoa cần bảo đảm: Tác giả sách giáo khoa có điều kiện hỗ trợ giáo viên trong việc bồi dưỡng, tập huấn sử dụng sách giáo khoa hiệu quả. Chất lượng sách giáo khoa đảm bảo (giấy in, khổ sách, cỡ chữ, font chữ); nguồn tài nguyên, học liệu điện tử bổ sung cho sách giáo khoa đa dạng, phong phú, hữu ích, dễ khai thác, sử dụng; kênh phân phối, phát hành sách giáo khoa đáp ứng yêu cầu theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/4/2024 và bãi bỏ Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 6/4/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Hải Bình

15 Tháng Tư, 2024 | 9:43