LIÊN THÔNG

Tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy giáo dục quốc phòng an ninh

Bộ GD&ĐT yêu cầu bố trí đủ giáo viên giảng dạy giáo dục quốc phòng an ninh, năng lực sư phạm đáp ứng yêu cầu giảng dạy môn học. Ảnh minh họa. Bộ GD&ĐT vừa ban hành hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2023-2024. Theo đó, […]