Nâng cao năng lực xây dựng văn hoá học đường cho giáo viên

Ngày 26/3, tại Quảng Ninh, Bộ GD&ĐT tổ chức tập huấn tổ chức các hoạt động xây dựng văn hóa học đường, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.

Quang cảnh lớp tập huấn.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Văn Đạt – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên cho biết: Thời gian qua, nhiều chương trình, quyết định, đề án tập trung giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, xây dựng văn hoá học đường đã được ban hành. Trên cơ sở đó, ngành Giáo dục đã triển khai nhiều giải pháp giáo dục đạo đức, lối sống, thẩm mỹ, ứng xử văn hóa và kỹ năng sống cho học sinh.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, việc tiếp cận một cách tổng thể về xây dựng văn hoá học đường, giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa trong trường học vẫn tồn tại một số hạn chế, ảnh hưởng đến môi trường giáo dục nói chung và trong trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh bán trú nói riêng.

Nhận thức được tầm quan trọng đó, Bộ GD&ĐT tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực trong công tác xây văn hóa học đường, giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho cán bộ các sở, phòng giáo dục và đào tạo và cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú, phổ thông có học sinh bán trú.

Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày, nhằm trang bị cho các học viên những kỹ năng, hình thức, phương pháp tổ chức cần thiết, cùng thống nhất về cách hiểu, cách làm trong triển khai nhiệm vụ giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng văn hoá ứng xử trong trường học.

Các chuyên đề được trao đổi tại lớp tập huấn gồm:

1. Những vấn đề lý luận chung về hoạt động xây dựng văn hoá ứng xử, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trong trường học;

2. Đặc thù của công tác xây dựng văn hoá ứng xử, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có học sinh bán trú;

3. Các hình thức, phương pháp xây dựng văn hoá ứng xử, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có học sinh bán trú và thực hành.

Lan Anh

27 Tháng Ba, 2024 | 15:36