Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 20/5, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.
Nghi lễ trên được tiến hành trước giờ khai mạc kỳ họp 7, Quốc hội khóa XV, sáng nay (20/5).
Dự lễ viếng có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Phạm Minh Chính; Đại tướng Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn – điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến.
Tham dự lễ viếng có các Phó Chủ tịch Quốc hội, thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các đại biểu Quốc hội.
Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trong tiếng quân nhạc trang nghiêm, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu Quốc hội kính cẩn nghiêng mình, tỏ lòng biết ơn vô hạn, lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, thống nhất.
Kết thúc lễ viếng, các vị đại biểu Quốc hội trở về Nhà Quốc hội họp phiên trù bị.
Tại phiên họp, các vị đại biểu Quốc hội sẽ nghe Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn – điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội phát biểu; nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Sau đó, Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu Quốc hội kính cẩn nghiêng mình, tỏ lòng biết ơn vô hạn, lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Theo dự kiến, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc trọng thể ngày 20/5/2024, dự kiến bế mạc ngày 28/6/2024 theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội, Hà Nội.
Kỳ họp thứ 7 được chia theo 2 đợt: Đợt 1 từ 20/5 đến 8/6; Đợt 2 từ 17/6 đến sáng 28/6. Dự kiến tổng thời gian làm việc của Kỳ họp là 26,5 ngày.
Kỳ họp thứ 7 có khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung quan trọng, yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ, góp phần đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của nhiệm kỳ khóa XV.
Trong đó, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 10 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết; xem xét, cho ý kiến 11 dự án Luật và 16 vấn đề kinh tế – xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
Kỳ họp sẽ dành 2,5 ngày cho hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn.
Một số hình ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu Quốc hội viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh:
Hải Minh

 

20 Tháng Năm, 2024 | 16:54