Gần 8.000 cán bộ, giảng viên tham gia đoàn kiểm tra coi thi tốt nghiệp THPT

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 huy động gần 8.000 cán bộ, giảng viên cơ hữu các cơ sở giáo dục đại học tham gia các đoàn kiểm tra công tác coi thi.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tại điểm thi Trường THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Bộ GD&ĐT cho biết, về công tác thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Bộ GDĐT đã ban hành Kế hoạch số 420/BGDĐT-TTr ngày 26/4/2024 về công tác thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Thanh tra Bộ GD&DT đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu, video clip, biểu mẫu, sổ tay phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra thi; tham mưu tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ cốt cán làm công tác thanh tra, kiểm tra thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đến từ 63 sở GDĐT và 140 cơ sở GDĐT trong cả nước với tổng số 600 đại biểu vào ngày 31/5/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Công tác tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra, kiểm tra chấm thi, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 cũng đã được triển khai cho 60 cán bộ công chức của Bộ GDĐT tại Bộ GDĐT vào ngày 4/6/2024.

Đồng thời, tập huấn nghiệp vụ đoàn kiểm tra chấm thi cho 283 cán bộ, công chức, viên chức đến từ 63 sở GDĐT và 77 cơ sở giáo dục đại học dự kiến bố trí tham gia đoàn kiểm tra công tác chấm thi, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của Bộ GDĐT và ngày 5/6/2024 tại Đà Nẵng.

Bộ GD&ĐT cũng đã có Công văn số 2768/BGDĐT-TTr ngày 10/6/2024 dự kiến số lượng và phân công địa điểm các cơ sở giáo dục đại học tham gia kiểm tra công tác coi thi tại địa phương.

Ngày 18/6/2024, Bộ trưởng ban hành Quyết định số 1652/QĐ-BGDĐT thành lập 63 đoàn kiểm tra công tác coi thi của Bộ tại 63 sở GDĐT và Hội đồng thi. Theo đó, huy động gần 8000 cán bộ, giảng viên cơ hữu các cơ sở giáo dục đại học tham gia các đoàn kiểm tra công tác coi thi.

Bộ GD&ĐT đồng thời ban hành Quyết định số 1654/QĐ-BGDĐT thành lập 63 đoàn kiểm tra công tác chấm thi của Bộ tại 63 sở GDĐT với tổng số 264 cán bộ chính thức tham gia đoàn kiểm tra. Hiện các đoàn kiểm tra đang chuẩn bị để thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra trong các ngày 26, 27, 28 và 29/6/2024; chấm thi từ ngày 29/6/2024. Kết quả thi được công bố vào 8 giờ ngày 17/7/2024.

Hải Bình

21 Tháng Sáu, 2024 | 13:36