Bắc Kạn triển khai hiệu quả Chương trình GD phổ thông 2018 năm học 2023-2024

Mới đây, Sở GD&ĐT Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị tập huấn – Hội thảo chuyên đề về Chương trình GDPT 2018 cấp tỉnh năm học 2023-2024.

Hội nghị Tập huấn – Hội thảo chuyên đề “Dạy học các môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử và Địa lý lớp 4 trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018” cấp tỉnh năm học 2023-2024.
Tại hội thảo, các đại biểu tham gia tập huấn các nội dung: Tổ chức dạy học các môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử và Địa lý lớp 4 trong Chương trình GDPT 2018 theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; xây dựng kế hoạch giáo dục môn học và kế hoạch bài dạy đối với lớp 4 đáp ứng mục tiêu chương trình GDPT 2018 và cùng trao đổi, thảo luận về công tác triển khai thực hiện chương trình có hiệu quả.
Phát biểu tại hội thảo, bà Đào Thị Mai Sen, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Kạn nhấn mạnh: Hội thảo nhằm nâng cao chất lượng dạy học, hoạt động giáo dục nói chung và các môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử và Địa lý lớp 4 trong Chương trình GDPT 2018 nói riêng. Đồng thời, giúp cán bộ quản lý chủ động trong công tác chỉ đạo, kiểm tra; hỗ trợ giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục môn học, hoạt động giáo dục, kế hoạch bài dạy và thực hiện có hiệu quả, đáp ứng mục tiêu Chương trình GDPT 2018.
Khánh Linh